Het volgende artikel geeft informatie over de soorten tanks die het regiment heeft gebruikt om zijn taak te kunnen uitvoeren: 

1. De Sherman tank.

Er zijn diverse versies van de Sherman gebouwd. De M4 en de M4A1 waren identiek met als belangrijkste verschil de geschutskoepel; deze was of gelast of gegoten in het geval van de M4A1. De M4A2 kreeg de General Motors 6046 dieselmotor. De tank werd ook geleverd aan de Sovjet-Unie en aan de Britten. Het Amerikaanse leger heeft deze versie alleen gebruikt voor trainingsdoeleinden en niet in de strijd. Logistiek was het eenvoudiger om alleen voertuigen met benzinemotoren te gebruiken aan het front. De M4A3 had een Ford motor en deze versie werd het meest geapprecieerd. Ze zijn bijna uitsluitend gebruikt in het Amerikaakse leger, ook na de oorlog.

2. De Chaffee tank

In april 1943 startte het Amerikaanse leger met het ontwerp van een opvolger voor de M3-M5 Stuart, de M24 Chaffee. De lichte tank kreeg een 75 mm kanon M6 als hoofdbewapening en twee .30 machinegeweren. Op de koepel was nog plaats voor een .50 machinegeweer tegen luchtdoelen.

De romp was gelast en het 25 mm dikke romppantser was relatief bescheiden. Dit werd deels gecompenseerd door een hoge snelheid. Twee V8 cilinder Cadillac motoren van elk 110 pk gaven het voertuig een snelheid van circa 55 km/u op de weg en 40 km/u in het terrein. De motoren lagen op rails en konden naar buiten worden geschoven hetgeen het onderhoud vereenvoudigde. De automatische versnellingsbak had acht versnellingen vooruit en vier achteruit en maakte het voertuig relatief gemakkelijk te bedienen.

3. De Centurion

De Centurion is een Britse tank van na de Tweede Wereldoorlog. Het is gebruikelijk hem als een van de beste Britse tankontwerpen aller tijden te omschrijven. Het type dateert nog uit de Tweede Wereldoorlog maar was niet op tijd klaar voor inzet. Hij heeft wel uitstekende diensten bewezen tijdens de Koreaanse Oorlog en dikwijls de prestaties van zijn tegenhangers uit de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie overtroffen. Het zou één van de meest wijdverbreide tanks worden, die door vele legers over de gehele wereld werd gebruikt en nu nog operationeel is.

4. De Leopard 1

De Leopard 1 is een Duitse gevechtstank waarvan het eerste exemplaar in 1965 werd gebouwd. De meeste gebruikers hebben de tank intussen vervangen door een modernere. In onder andere Duitsland werd ze vervangen door haar opvolger, de Leopard 2. In totaal werden meer dan 6485 exemplaren afgeleverd: 4744 gevechtstanks en 1741 varianten. Van de gevechtstanks zijn er 720 in Italië in licentie gebouwd, van de varianten 160. Daarboven waren er maar liefst 80 prototypen en voorserievoertuigen.

5. De Leopard 1 verbeterd

In de loop van de jaren negentig werden alle Leopard 1's uitgefaseerd en niet vervangen. Dat was een opluchting want in 1987 was er nog geen geschikte opvolger in zicht geweest en men meende toen voor de keuze te staan tussen het aanschaffen van nog meer Leopard 2's of weer een nieuwe peperdure verbeteringsronde. Nederlands tegenwoordige 1V's zijn verbeterde versies van de basis leopard 1. De V staat voor verbeterd. De 1V's zijn uitgerust met een kanonstabilisatiesysteem, een laserafstandsmetingssysteem, een vuurcontrolecomputer, afstandspantser en FN 7,62mm-machinegeweren. De verbeteringen zijn geleidelijk ingevoerd.

6. De Leopard 2A4

De 370 stuks van de vijfde serie werden van december 1985 tot maart 1987 geproduceerd, met serienummers 10789-10979 en 20645-20825. De 2A4 kreeg een verbeterd pantser (vermoedelijk kopse wolfraam staven in titanium buizen) in de geschutstoren, een automatische viziersluiting bij het vuren en een digitaal vuurcontrolesysteem. De toepassing van deze pantsertechnologie zou, gekoppeld aan een zekere gewichtstoeneming (het gewichtsverschil is nooit naar buiten gebracht), het beschermingsniveau anderhalf keer hoger moeten hebben kunnen brengen. 

7. De Leopard 2A5

Voor de A5 werden onderstellen van de zesde, zevende en achtste bouwserie gebruikt, omdat die natuurlijk het minst versleten zijn. De torens kwamen van eerdere bouwseries, waarvan de onderstellen weer met die van de latere gecombineerd zijn, zodat veel voertuigen "hybriden" zijn geworden. De eerste werd op 30 november 1995 afgeleverd. De A5 werd uitgerust met een brekerafstandspantser op de toren, weliswaar voornamelijk bedoeld tegen antitankraketten maar ook in staat inslaande penetratoren zo te vervormen dat doorslag van het hoofdpantser bij alle bekende granaattypen voorkomen wordt. 

8. De Leopard 2A6

De 2A6 is een verdere modernisering (Kampfwertsteigerung I) van bestaande tanks en kreeg een langer Lang 55 kanon, keuze voor een hulpmotor, verbeterde bescherming tegen landmijnen en keuze voor een airco. De eerste van 225 werden in maart 2001 geleverd aan Duitsland als verbetering van 160 oudere 2A5's en 65 A4's. Ook Nederland, Griekenland, Spanje en Zweden hebben zo'n modificatie destijds besteld.